Hur vi arbetar

 

Marknaden har utvecklats, beslutsfattare som tidigare var mer tillgängliga blir nu svårare att nå.
Många av våra kunder sitter på komplexa lösningar - Vilket inte är något problem för oss. Vi har personal som redan innan påbörjat projekt har bakgrundskunskaper inom ert gebit. Vår övertygelse är att kompetens är något som skapar intresse hos era framtida kunder.
Vi representerar er så som ni vill bli representerade.


Akademiker 
Vi levererar en tjänst där våra konsulter talar samma "språk" som motparten. Därför rekryterar vi primärt personer med en påbörjad eller avslutad utbildning från Sveriges universitet och högskolor.

Kompetens & Ambition
Vi arbetar i en ung miljö med hög kompetens. Detta ger oss optimala förutsättningar att kunna leverera god kvalitet utan lång uppstartsfas. Vår personal arbetar endast inom områden de har kompetens eller utbildning inom.

Noggrannhet & Uppföljning
Vi ställer höga krav på oss själva och på samtliga medarbetare. Detta skapar långsiktighet och vi kan stolt meddela att vi har samarbeten som har varat i drygt 15 år.

Nischad kompetensrekrytering / bemanning
En rekryteringsprocess kan både kosta mycket tid och pengar. Söker ni unga akademiker inom ert område? Kontakta oss för mer information.